Total de visualitzacions de pàgina:

22 de març 2012

CONCURS PEL DISSENY DEL LOGOTIP DE ESPORTSMARTORELLES.BLOGSPOT.COM


CONCURS PEL DISSENY DEL LOGOTIP DE ESPORTSMARTORELLES.BLOGSPOT.COM 

Amb el propòsit de fer del blog d’esports un recurs municipal creat per i pels participants, la Regidoria d’esports treu a concurs el disseny del logotip representatiu del blog. Es tracta de crear una imatge significativa que representi els esports a Martorelles  tot potenciant la participació i creativitat de tota  la població.

BASES DEL CONCURS
1.   OBJECTE DEL CONCURS
Escollir el logotip pel blog d’esports de Martorelles.
2.   ORGANITZACIÓ DEL CONCURS
Aquesta iniciativa neix de l’equip de   la Regidoria d’Esports i esdevé una eina de participació, cooperació, creativitat, responsabilitat i creació del sentit de pertinença, elements clau de la nostra metodologia de treball.
3.   TIPUS DE CONCURS
El logotip ha d’incloure la llegenda “Esports a Martorelles”
Les obres presentades han de ser originals i inèdites. Els dissenys es poden elaborar en qualsevol estil o tècnica que permeti la fotoreproducció i la impressió. Els participants es responsabilitzen que no hi hagi drets de tercers i seran responsables de qualsevol reclamació per autoria o plagi.
4.   CONCURSANTS
Hi podran participar tots els habitants de Martorelles sense límit d’edat.
5.   PRESENTACIÓ DE LA PROPOSTA
Els logotips hauran de ser ideats i presentats en qualsevol color en un full A-4
Les obres han d’anar acompanyades d’un sobre tancat amb un pseudònim, que també haurà de constar a l’anvers de l’original, i a l’interior del sobre juntament amb el nom i cognoms de l’autor, l’adreça, el telèfon, i el correu electrònic.
Els originals s’hauran de lliurar a les oficines del Pavelló Municipal de Martorelles, ubicat al carrer Can Puig, s/n, de dilluns a divendres de 9:00 a 12:30 i de 16:00 a 21:00 hores.  
6.   TERMINIS
La data límit de lliurament dels dissenys serà el 17 d’abril a les 21: 00 hores.
7.   JURAT
El jurat estarà format pel Regidor d’Esports  i Cooperació i Solidaritat, Oliver Aguilera i personal de la regidoria d’esports.
El jurat farà una primera selecció, tot descartant els treballs que no compleixin qualsevol punt de les bases. El veredicte del jurat serà inapel·lable.
8.   CRITERIS DE VALORACIÓ
El jurat es reunirà el dia 18 d’abril . El veredicte es donarà a conèixer el dia 23 d’abril,  dins de les activitats organitzades amb motiu del dia de Sant Jordi i el lliurament de premis s’efectuarà el mateix dia i hora. 
9.   PREMI
El premi serà material esportiu a escollir per valor de 100 € i la publicació del logotip guanyador com a imatge del blog d’esports Martorelles. El jurat podrà declarar el premi desert si ho estima oportú.
Tots el participants rebran un obsequi.
10. ALTRES
El fet de prendre part en aquest concurs significa l’acceptació d’aquestes bases.
L’organització es reserva el dret de modificar aquestes bases si ho exigís una causa justificada.
L’atorgament del Premi comporta que l’autor de l’obra guanyadora cedeix en exclusiva a l'Ajuntament de Martorelles tots els drets d’explotació sobre aquesta, inclosos entre d’altres els drets de reproducció per qualsevol sistema gràfic, mecànic, electrònic, reprogràfic, digital, o de qualsevol altra índole; distribució en qualsevol format o suport i canal, i modificacions oportunes, adients i necessàries segons el cas, reservant així tots els drets sobre el logotip i imatge del Blog esports Martorelles.

El Regidor d’Esports
Oliver Aguilera Soriano 
Martorelles 19 de març de 2012